• Español
  • Català
  • English

Bigues massisses de pi i avet

Les bigues massisses, també conegudes com fusta estructural, és un material que presenta molt pocs canvis respecte a la matèria primera. En general, només es realitzen processos simples de transformació basats en el serrat i assecat